• Warunkiem wypożyczenia stroju jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu ze zdjeciem stwierdzającego tożsamość.
  • Wypożyczający zobowiązany jest podać wypożyczlni swoje aktulane dane osobowe -adresowo-telefoniczne.
  • Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do wypożyczalni.
  • Wypożyczalnia pobiera z góry opłate za wypożyczenie stroju, a w niektórych przypadkach kaucję.
  • Istnieje mozliwośc rezerwacji stroju. Przy rezerwacji pobieramy opłaty za wypożyczenie. Opłaty tej nie zwracamy przy rezygnacji z rezerwacji.
  • Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu.
  • Wypożyczone stroje powiny być zwrócone w stanie kompletnym i nie gorszym w stosunku do stanu, w jakim zostały wypożyczone. Stroje czyści wypożyczalnia.
  • Zabrania się dokonywania zmian i przeróbek w strojach bez zgody wypożyczalni.
  • W przypadku nie dokonania zwrotu stroju bądź zniszczenia lub uszkodzenia stroju wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiąca równowartość aktualnej ceny stroju, badź pokryć koszty naprawy lub przywrócenia go do stanu pierwotnego.
  • Standardowy okres wypożyczenia stroju do 1 doba liczona od momentu wypożyczenia stroju.
  • W przypadku nie zwrócenia stroju w uzgodnionym terminie wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę liczoną: stawką standardowa wg cennika razy liczba dni ponad uzgodniony termin korzystania ze stroju.
X